Condicions i Avís Legal

0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ
El present avís legal regula l'ús de la www.materialbioconstruccio.com lloc web (d'ara endavant, LA WEB), Ell té l'empresa MATERIAL BIOCONSTRUCCIO (d'ara endavant, EL PROPIETARI DEL LLOC WEB).
Navega pel lloc web del propietari del lloc web atribueix la condició d'usuari i suposa la plena acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que pot ser modificat.
L'usuari s'obliga a fer un ús adequat del lloc web d'acord amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, usos del tràfic i el present Avís Legal. L'usuari respondrà davant el propietari del lloc o de terceres persones, danys i / dany o perjudici que pogués causar com a conseqüència d'incompliment d'aquesta obligació.

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ
EL PROPIETARI DEL LLOC WEB, d'acord amb la Llei 34/2002, de 11 Juliol, la societat de serveis d'informació i de comerç electrònic, Que informa sobre:
El seu nom és: MATERIALBIOCONSTRUCCIO.COM
El CIF és: 39355975P
Amb domicili social a: Mas La Bauma, 08610 Avià – BARCELONA

Comunicar-se amb nosaltres, Posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
Tfno: 609426284
Email: info@materialbioconstruccio.com

Totes les notificacions i comunicacions entre l'usuari i el propietari del lloc web es considera eficaços, per a tots els efectes, Quan són fet a través de correu postal o qualsevol altre mitjà de històric prèviament.

2. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS
El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, No obstant això, EL propietari de la WEB condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web, a la prèvia cumplimentació del formulari corresponent.

L'usuari garanteix l'autenticitat i la rellevància de totes aquelles dades que informa el propietari de la WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzen.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del titular del lloc web i per no utilitzar-los per, entre d'altres:
a) Difondre continguts infractor, violents, pornogràfiques, racista, xenòfob, ofensiva, de terrorisme o, en general, contrari a la llei o l'ordre públic.
b) Entrar a la xarxa virus o realitzar accions que poden alterar, espatllar, interrompin o generin errors o danyar els documents electrònics, dades o sistemes físics o lògics del propietari de la web o de tercers; com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web ja serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través del qual el titular del WEB presta els seus serveis.

c) Proveu d'accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a les àrees restringides dels sistemes informàtics del titular de la web o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.

d) Violar els drets de propietat intel·lectual • intel • lectual o industrial, més de violar la confidencialitat de la informació del propietari del lloc o de terceres persones.

e) Suplantar un altre usuari, administracions públiques o un tercer.

f) Jugar, copiar, distribuir, posar a disposició o una altra manera de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, sense l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti permès legalment.

g) Reculli dades amb finalitat publicitària i de publicitat de qualsevol tipus i comunicacions amb fins de venda i altres amb finalitats comercials sense prèvia sol • licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, como textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com les seus codis gràfics disseny i font, constitueixen una obra la propietat pertany al propietari de la WEB, Si no poden ser transferits a l'usuari entén cap dels drets d'explotació dels mateixos més enllà del que és estrictament necessàries per a l'ús correcte de la web.
En definitiva, els usuaris que accedeixen a aquest lloc web pot visualitzar els continguts i fer, en el seu cas, privat autoritzat còpies sempre que els elements reproduïdes no siguin posteriorment cedits a tercers, Ni és instal • instal·la en servidors connectats a xarxes, no són objectes de qualsevol tipus d'explotació.
No obstant això, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del titular del WEB, sense que es considerin que l'ús o accés a l'atribut mateix l'usuari cap dret sobre ells .
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública sobre els continguts i qualsevol altre acte que no ha estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

El establecimiento de un hipervínculo o enlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre EL PROPIETARIO DE LA WEB y el propietario del sitio web en el que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte del PROPIETARIO DE LA WEB de sus contenidos o servicios. Aquellas personas que se propongan establecer un hipervínculo deberán sol • licitar de forma previa autorización por escrito a EL PROPIETARIO DE LA WEB. En todo caso, el hipervínculo únicamente permitirá el acceso a la home-page o página de inicio de nuestro sitio web, sin embargo deberá abstenerse de realizar manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre EL PROPIETARIO DE LA WEB , o incluir contenidos il • lícitos, contrarios a las buenas costumbres y al orden público.
EL PROPIETARIO DE LA WEB no se responsabiliza del uso que cada usuario le dé a los materiales puestos a disposición en este sitio web ni de las actuaciones que realice en base a los mismos.

3. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD
El contenido del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o utilidad para un objetivo específico.
EL PROPIETARIO DE LA WEB excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de:

a) La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud, y actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, y puestos a disposición a los que se haya accedido a través del sitio web o de los servicios que se ofrecen.
b) La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios.
c) El incumplimiento de las leyes, la bona fe, l'ordre públic, los usos del tráfico y el presente aviso legal como consecuencia del uso incorrecto del sitio web. En particular, y como ejemplo, EL PROPIETARIO DE LA WEB no se hace responsable de las actuaciones de terceros que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al honor, a la intimidad personal y familiar ya la propia imagen, así como la normativa en materia de competencia desleal y publicidad il • lícita.

No obstant això, el titular de la web declina qualsevol responsabilitat sobre la informació que és fora d'aquest lloc i no són gestionades directament pel nostre administrador de webs. La funció dels enllaços que apareixen en aquest lloc web és exclusivament la informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts probables ampliar continguts oferts en aquesta pàgina. EL propietari de la WEB no garanteix ni és responsable de l'operació o l'accessibilitat dels llocs vinculats; Tampoc suggereix, convida o recomana la visita a la mateixa, així no serà responsable del resultat obtingut. EL propietari del lloc web no és responsable de l'establiment d'enllaços de tercers.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT
Quan necessitem informació per la teva part, Sempre és il·legal ens faciliti voluntàriament expressament. Los datos recogidos a través de los formularios de recogida de datos del sitio web o de otros medios serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, del que es titular el PROPIETARIO DE lA WEB. Esta entidad tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de ofrecer los servicios sol • licitados, con todas las garantías legales y de seguridad que impone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre y la Ley 34/2002, de 11 Juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.

EL PROPIETARIO DE LA WEB se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa.
Asimismo, MATERIAL BIOCONSTRUCCIÓN cancelará, instalará o rectificará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la sierva finalidad, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
El usuario podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación • cancelación y oposición dirigiéndose a tal efecto en el domicilio social de Mas La Bauma, 08610 Avià – BARCELONA, identificándose debidamente e indicando de forma visible el derecho concreto que se quiere ejercer.

EL PROPIETARIO DE LA WEB adopta los niveles de seguridad correspondientes requeridos por la citada Ley Orgánica 15/1999 y demás normativa aplicable. No obstant això, no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de alteraciones que terceros puedan causar en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o ficheros del usuario.
EL PROPIETARIO DE LA WEB podrá utilizar cookies durante la prestación de servicios del sitio web. Las cookies son ficheros físicos de información personal alojados en el propio terminal del usuario. El usuario tiene la posibilidad de configurar su programa navegador de manera que se impida la creación de archivos cookie o se advierta de la misma.
Si opta a abandonar nuestro sitio web a través de enlaces a sitios web que no son de nuestra entidad, EL PROPIETARIO DE LA WEB no se hará responsable de las políticas de privacidad de estos sitios web ni de las cookies que estos puedan almacenar en el ordenador del usuario.
Nuestra política respecto del correo electrónico se centra en remitir únicamente comunicaciones que usted haya sol • licitado recibir.
Si prefiere no recibir estos mensajes por correo electrónico le ofreceremos a través de los mismos la posibilidad de ejercer su derecho de cancelación • instalación y renuncia a la recepción de estos mensajes, en conformidad con lo dispuesto en el Título III, artículo 22 de la Ley 34/2002 de Servicios para la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ilícita
En caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias que revelan el carácter y • lícito de la uso de cualquier contenido y / o de la realización de cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesibles a través del sitio web, deberá enviar una notificación a eL PROPIETARIO dE lA WEB identificándose debidamente, especificando las supuestas infracciones y declarando expresamente y bajo su responsabilidad que la información proporcionada en la notificación es exacta.
Para cualquier litigio que incumba al sitio web de EL PROPIETARIO DE LA WEB, será de aplicación la legislación española, siendo competentes los Juzgados y Tribunales de Barcelona (España).

6. PUBLICACIONES
La información administrativa facilitada a través del sitio web no sustituye la publicidad legal de las leyes, normativas, planes, disposiciones generales y actos que tengan que ser publicados formalmente a los diarios oficiales de las administraciones públicas, que constituyen el único instrumento que da fe de su autenticidad y contenido. La información disponible en este sitio web debe entenderse como una guía sin propósito de validez legal.

7.RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES

Las devoluciones se pueden producir por rotura o desperfectos, porque los artículos no sean de su agrado, o por error en el envío. En cualquiera de estos casos ha de notificar previamente la devolución por e-mail, dentro de los plazos que se detallan a continuación. En todos los casos, se debe adjuntar al producto la copia de la factura expedida y una carta describiendo el motivo de la devolución.

El cliente es responsable de revisar el estado en el que le llega su compra. Si la agencia de transporte entrega alguna caja visiblemente dañada o con alguna anomalía (cajas abiertas, mojadas, etc.) se hará constar en el albarán de entrega para su posterior reclamación, ya que de no ser así, no podremos hacernos cargo de los artículos dañados o rotos. En caso de que lleguen artículos rotos, dañados, o con algún defecto deben ser reclamados en un plazo no superior a 24 horas a partir de la entrega. Transcurrido este plazo, no atenderemos estas reclamaciones bajo ningún concepto.

Para realizar la devolución, será condición indispensable la notificación previa enviando un correo electrónico a la dirección: info@materialbioconstruccio.com No serán aceptadas las devoluciones sin previo aviso y / o a portes debidos. Los productos devueltos deben ir acompañados de una carta descriptiva del problema y, de forma visible, una etiqueta en la que figure el nombre y dirección completa del remitente.

El cliente deberá enviar los artículos defectuosos. En caso de seguir estos disponibles, se sustituirán los productos por otros en perfecto estado. En caso de que no estén disponibles, se les devolverá el importe de su compra.

Cualquier producto que se quiera cambiar o devolver debe siempre hacerse con el embalaje y etiquetado originales e intactos, convenientemente empaquetada en su caja original y protegido correctamente. En caso de que el artículo viene precintado, éste deberá estar intacto. El artículo a devolver debe encontrarse en el mismo estado en que fue recibido, lo que determinará nuestros peritos. Nos reservamos el derecho de devolución en el caso de no recibir la mercancía en las mismas condiciones que se enviaron, en este caso se devolverá al cliente previo pago de los gastos de transporte por parte del cliente.

No se admitirá la devolución de artículos usados. No se admitirá ningún cambio ni devolución en artículos hechos a medida, en el caso de artículos que se puedan copiar (programas, etc.), y en el caso de aquellos productos que por su venta requieran de alguna modificación.
Si la devolución o cambio se debe a un error por nuestra parte, en lo que al envío se refiere, debe comunicárnoslo en un plazo máximo de 24 horas y enviaremos a nuestro servicio de courier a retirar el paquete a un lugar (que se encontrará en la misma localidad donde se recibió el paquete, y que el cliente debe especificar en el mismo mensaje del punto 4). Evidentemente, nos hacemos cargo de todos los gastos derivados de la devolución y posterior envío del pedido correcto en el caso de cambio.

Al recibir nosotros el paquete, se examinará el buen estado del producto y que efectivamente se trataba de una negligencia por nuestra parte y se procederá al envío del nuevo producto en el caso de cambio o para devolver el dinero en el caso de devolución en el plazo de los siguientes 14 días hábiles a su recepción en nuestro almacén. El dinero de la devolución se le ingresará al cliente mediante transferencia bancaria a su número de cuenta.

Si el envío se realizó correctamente por nuestra parte y el cambio o devolución se debe a motivos personales del cliente (no es de agrado), el tratamiento de los cambios será distinto del de las devoluciones.
Dispondrá de un plazo de siete (14) días hábiles, a contar desde la fecha de recepción, para ejecutar el derecho de devolución.

En caso de este tipo de devolución, será el cliente quien asumirá todos los gastos de envío derivados del primer envío y posterior devolución. Para realizar el cambio o devolución, el cliente deberá hacer llegar el producto a la dirección que se indica. Al recibir el paquete, se examinará el buen estado del producto y se procederá al envío del nuevo producto en el caso de cambio o devolver el dinero en caso de devolución, en el plazo de los siguientes 14 días hábiles a su recepción . Al importe de la devolución se le restará el coste propio de la transferencia bancaria y del puerto ocasionado y se le ingresará al cliente mediante transferencia bancaria a su número de cuenta.

No se admiten devoluciones de productos con fines comerciales o vendidos a comerciales excepto de aquellos productos afectados por defectos cubiertos por la garantía.