Desconnectors de xarxa

Ver cesta 48 96 TOTS
  • NA7 – Desconnector de xarxa o BIO-SWITCH

    191,29 €

    Tipus de desconnexió de xarxa automàtica certificat BIO-SWITCH VDE monofàsic instal·lacions elèctriques. Evitar radiacions de baixa freqüència de…